Utvecklingspedagog Jenny Ek är nominerad till jämställdhetspris

Jenny Ek arbetar som utvecklingspedagog och förskollärare på Norrgårdens förskola och nu är hon en av fem nominerade till Örebro läns jämställdhetspris 2021.

Juryn, med representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och LO, utser vinnaren som sedan koras den 18 november.

Vi är så stolta över denna nominering och önskar Jenny lycka till!

Motivering

Jenny Ek arbetar som utvecklingspedagog och förskollärare på Norrgårdens förskola i Kumla. Genom sitt engagemang kring jämställdhetsfrågor inspirerar och driver hon utvecklingsfrågor i rektorsområdet som rör jämställdhet.

Jenny har bidragit till att förskolan har ett normkritiskt perspektiv i undervisningen. Där barnen får redskap att bemöta alla med respekt. Där exempelvis lekar och lärande inte begränsas av föreställningar om kön.

Jenny är en skicklig pedagog där undervisningen utgår från ett normkreativt perspektiv - oavsett om undervisningen handlar om robotar eller sniglar. För att bidra till ett jämställt samhälle så behöver våra yngsta medborgare få rätt start i livet där jämställdhet är någonting som ses som självklart. Därför är eldsjälar som Jenny så otroligt viktiga och hon förtjänar att uppmärksammas och vinna detta fina pris.

Effekter

Arbetet på förskolorna började för tre år sedan. Vi kan se tydliga effekter i barngrupperna. På Jennys avdelning ser vi en sammansvetsad, harmonisk barngrupp där konflikter lyser med sin frånvaro. Barnen frågar om samtycke i olika situationer - exempelvis "Får jag hålla din hand?" med mera.

Barnen leker i olika konstellationer oavsett kön, det är ett öppet klimat där olikheter ses som en tillgång. Detta arbete intresserar även vårdnadshavare och på så sätt sprids kunskapen om jämställdhet som ringar på vattnet.