Hemtjänsten utvecklar ett rehabiliterande arbetssätt

En äldre kvinna använder en läsplatta.

Vi utvecklar våra arbetssätt för att göra våra brukare mer delaktiga och självständiga och för att rusta oss för de demografiska förändringar vi står inför nationellt.

Vi är nog alla överens om att vi vill leva så självständig som möjligt och att det är viktigt att ha makt över vår egen vardag. Därför utvecklar hemtjänsten i Kumla ett rehabiliterande arbetssätt, som handlar om att ge brukaren stöd i att så långt som möjligt klara sin vardag på egen hand och behålla eller återfå sina funktioner.

Det finns två anledningar till att vi gör den här förändringen. Det handlar främst om att vi vill låta våra brukare vara delaktiga och självständiga så långt det är möjligt, därför att vi vet att människor mår bra av det. Det handlar också om att vi behöver göra en omställning i hela vård och omsorgssektorn på nationell nivå.

- Vi vet att demografin i vår kommun och hela landet förändras. Vi blir fler äldre och fler svårt sjuka som vårdas i hemmet, samtidigt som vi blir färre personer i arbetsför ålder, förklarar Bea Scherp som är enhetschef inom äldreomsorgen.

Tid för träning i vardagen

Den stora förändringen i personalens arbetssätt är att ge brukaren tid och utrymme för att göra de moment de klarar av själva. Till exempel så kanske brukaren kan bre sin smörgås själv, men klarar inte av att plocka fram ur kylskåpet. Det kommer kräva mer tid och tålamod från personalen initialt. Det är naturligt att vilja ”hjälpa till”, men det kan också resultera i att personen på sikt förlorar sina förmågor. Målet är istället att brukaren får träna upp sina funktioner så de med tiden blir mer självständiga, och därmed inte behöver lika mycket stöd.

Ökad delaktighet genom digitala inköp

Att kunna bestämma mer över sina inköp genom att handla digitalt, är ett exempel på ökad delaktighet. Det går till så att personalen sätter sig ner tillsammans med brukaren och handlar på en surfplatta. Brukaren kan då se hela utbudet, ta del av extrapriser och själva välja en ersättningsvara om någonting är slut.

- Dessutom är det säkrare att vi inte hanterar brukarnas pengar, utan att de betalar med kort direkt vid köpet på nätet berättar Malin Lillhannus, enhetschef inom äldreomsorgen. Ytterligare en fördel med de digitala köpen är arbetsmiljön för våra undersköterskor förbättras genom att de inte längre behöver bära tunga matkassar.

Utbildning och ökad samverkan

För att möjliggöra omställningen har en rad olika utbildningsinsatser planerats. Redan under 2020 utbildades alla chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare genom en inspirationsföreläsning från Tommy Nyberg, som har stor erfarenhet av ett rehabiliterande arbetssätt från bland annat Vara kommun. Med stöd av erfarenheter och lärdomar från andra kommuner påbörjades planeringen för Kumlas omställning. Under hösten har all involverad personal gått en halvdagsutbildning i rehabiliterande arbetssätt, vilket alltså innefattar mer än 150 personer!

Arbetsterapeuterna har en stor roll i omställningen då de är experter på rehabiliterande förhållningssätt. De kommer leda workshops med all omvårdnadspersonalen för att skapa samsyn kring bemötande och utförande av insatserna. Vi har också en utökad samverkan mellan hemtjänst och biståndsenheten, där vi tillsammans skapar nya arbetssätt för att sätta medborgaren i fokus.