Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Var vill du pumpa cykeln?

Närbild av ett munstycke på en cykelpump, med loggan för Medborgardialog.

Nu vill vi utöka antalet pumpar i Kumla och därför behöver vi få veta var en cykelpump gör störst nytta för dig. Var med och rösta.

Vår kommun är liten till ytan och det finns bra möjligheter att ta sig till mycket av service och fritidsaktiviteter med cykel. Men det ska vara enkelt och smidigt att välja cykeln och bra pumpade däck är en förutsättning för att rulla fram lätt.

- Vi vill främja cyklingen i Kumla genom att förbättra servicen för den som cyklar, säger Thomas Andersson, ordförande i Samhällsbyggnadsförvaltningen.

I dagsläget finns det två pumpar utplacerade, en vid stadshuset och en vid tågstationen. Nu vill vi placera en till en bit från centrum.

- Vi har kartlagt var flest människor passerar med cykel och vi har två förslag på placering, säger Tina Huhtala, trafikingenjör i kommunen. Nu vill vi veta vilken av platserna flest medborgare skulle önska en pump på.

Platserna är:

Karta över centrala Kumla, med markeringar för de platser som beskrivs nedan.

1. Vägtorgets pendlarparkering vid Gamla vägen. Här passerar många som bor i de olika bostadsområdena runt platsen.

Pendlarparkeringen vid Oppegård.
2. Korsningen Viagatan och Aspvägen. Här passerar många i och med att det finns stora arbetsgivare i närheten.
Korsningen Viagatan - Aspgatan

Rösta på det förslag som skulle vara bästa servicen för dig när du cyklar. Tina och hennes kollegor på gatuenheten tar emot rösterna och utvärderar svaret. Därefter fattar politiken beslut och senast i december 2021 meddelar vi var pumpen kommer att placeras.

Här röstar du!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster