Nu erbjuder vi det digitala anhörigstödet ”En bra plats”

De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp och det är oftast självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Men det finns också många anhöriga som i dessa situationer har behov av råd, stöd samt att nätverka med andra och då kan anhörigstödet En bra plats vara till hjälp. Här finns, förutom att få stöd och hjälp, även möjlighet att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer.

En bra plats är ett nätverk som består av anhöriga i åldrarna 16–94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. På webbplatsen En bra plats kan du söka både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter.

Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Få tillgång till En bra plats

Om man som medborgare vill få tillgång till det digitala anhörigstödet behövs ett aktiveringskort. Dessa kort delas ut av våra verksamheter men kan också hämtas hos servicecenter i stadshuset.

Om En bra plats

En bra plats är ett digitalt anhörigstöd på nätet där anhöriga kan få stöd, råd och utbyta erfarenheter på tider och platser som passar den enskilda kommuninvånarens behov. Vi som kommun bygger, tillsammans med föreningar och andra organisationer, upp kommunspecifika sidor. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjlighet att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta.