Stort grattis till vår fjärde specialist-undersköterska!

Esben Nilsson och Viola Racaj

Att uppmuntra till vidareutbildning för undersköterskor, och automatiskt erbjuda en tjänst som specialistundersköterska med en tydlig uppdragsbeskrivning efter färdig examen, är en del av vårt kvalitetshöjande arbete inom vård- och omsorg i Kumla kommun.

Nu firar vi att vår fjärde specialistundersköterska har tagit sin examen. Det är Vjollca Racaj, kallad Viola av sina kollegor, som har utbildat sig inom inriktningen palliativ vård. Under två års tid har hon studerat, samtidigt som hon har arbetat kvar som undersköterska hos oss.

- Jag är stolt att jag klarade det och jag är också stolt över Kumla kommun som vill höja kvaliteten inom vård- och omsorg, tar utbildningen på allvar och har skapat en ny tjänst som specialistundersköterska för mig, säger Viola.

Kompetenshöjning en ambition i verksamheterna

- Det är tack vare stort stöd från min chef Esben som jag vågade ta steget och söka och att jag har haft hans stöd i ryggen under själva utbildningen har betytt väldigt mycket, säger Viola.

Esben Nilsson, märkbart stolt och rörd över prestationen och dagens firande, vill gärna tona ner sin roll och hyllar Violas tålamod och styrka och säger att hon har kämpat hårt och har presterat högt över förväntan på kurserna med väldigt fina resultat.

Tjänst som specialistundersköterska direkt efter examen

För oss i Kumla är det här en seriös och viktig satsning, förklarar Gabriella Mueller Prabin, chef för socialförvaltningen. Vi uppmuntrar engagerade och duktiga undersköterskor att ta nästa steg i sin yrkesutveckling genom att specialistutbilda sig. Vi stöttar under utbildningen så att personen ska ha chans att klara av den samtidigt som hen arbetar. Och viktigast av allt - vi har utformat en ny tjänst med en tydlig uppdragsbeskrivning, som personen direkt går in i efter avslutad utbildning. Det gör att vi verkligen drar nytta av kompetenserna och inte låter kunskapen rinna ut i sanden.

Ett nätverk som kommer att växa

Tidigare har tre undersköterskor specialistutbildat sig, inom demens, psykiatri och palliativ vård. Nu har vi alltså vår fjärde specialistundersköterska och nästa steg i arbetet är att bygga ett nätverk kring dem för att låta deras kompetens komma till godo ute i organisationen på bästa sätt, och för att de också ska kunna fortsätta utvecklas i sina roller.

- Vi tror stenhårt på den här formen av kvalitetshöjning av vår verksamhet och ytterligare undersköterskor påbörjar sin specialistutbildning till våren, säger Gabriella.