Nej, det är inte över än. Vi måste hålla i och hålla ut ett litet tag till!

Från och med den 1 september finns inga lokala beslut, kopplat till covid-19, i vår kommun. Men vi följer noga utvecklingen av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det som fortfarande gäller i vår organisation är att medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån ska fortsätta med det till och med den sista september. Vi fortsätter också med digitala möten och konferenser. Enda undantaget är politiska möten som nu sker fysiskt och i väl tilltagna lokaler så att goda avstånd kan hållas.

De flesta av våra verksamheter är nu öppna som vanligt, men med anpassningar för att vi fortsatt ska hålla avstånd och undvika trängsel. Ett undantag är våra seniorrestauranger på Kvarngården och Hemgården, de är fortsatt stängda tills vidare.

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra.

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.

Folkhälsomyndighetens webbplats (Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.)

Kom ihåg!

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus.
  • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige och var vaksam på symtom.
  • Testa dig och stanna hemma, även vid milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Källa: Region Örebro län, smittskyddsenheten