Kumla Bostäder AB och Kumla kommuns Vuxenenhet - tillsammans gör vi skillnad!

Att avhysa en person från sin bostad kan ibland vara nödvändigt men det går också att hitta andra lösningar. I Kumla arbetar kommunens Vuxenenhet och det kommunala bostadsbolaget Kumla Bostäder AB tillsammans för att förebygga avhysningar. Ett arbete som har gett goda resultat.

Nytt arbetssätt

Att förebygga avhysningar är ett arbete som inte alltid prioriteras av bostadsbolagen, men hos Kumla Bostäder AB har man valt att göra det. Det är chefen för boendeutveckling Liselott Lodén, som tillsammans med kollegorna Tomas Ekstrand och Nicklas Adamsson, arbetar med dessa frågor.

Det var under en nätverksträff med Sverige Allmännytta som tanken kring dessa frågor väcktes till liv. Liselott och kollegorna började skruva på sina rutiner för att till slut landa i ett nytt arbetssätt där man idag har en större kontroll över sena betalningar vilket innebär ett snabbt agerande då en hyresgäst uteblir med sin betalning.

- Det känns bra att vi kan göra skillnad på riktigt! Ett snabbt ingripande från oss innebär att hyresgästen inte hinner dra på sig en allt för stor skuld, något som underlättar möjligheten att upprätta en avbetalningsplan för att kunna bo kvar. På så sätt minskar vi skulden både för oss som bolag men främst hjälper det hyresgästen. En person som har blivit avhyst från sin bostad har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen, säger Liselott.

En hyresgäst som har en skuld hos Kumla Bostäder AB erbjuds stöd och hjälp, både från bolaget i form av en avbetalningsplan men också från kommunens Vuxenenhet.

Det var i början av 2020 som enhetschef Maria Israelsson insåg att de som verksamhet behöver ha mer fokus på boendefrågan. Man såg över de bostadssociala kontrakt som kommunen hade och anställde en boendekoordinator som bland annat har till uppgift att samverka med Kumla Bostäder AB i dessa frågor.

- För oss handlar det om att skapa en samlad bild av invånarens situation för att kunna möta upp på bästa sätt. Vår boendekoordinator är med på de möten som Kumla Bostäder AB har med hyresgäster som ligger efter med hyran för att informera om vad vi som kommun kan stötta upp med, säger Maria.

Vi gör detta tillsammans

Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är ofta lönsamt och det stämmer i allra högsta grad när det gäller arbetet med att förebygga avhysningar.

- Att vi samarbetar är avgörande i dessa frågor men inte bara det, det finns dessutom ett stort engagemang hos alla inblandade. För oss handlar det inte bara om kronor och ören utan det handlar om att vi faktiskt kan göra skillnad, ibland för en enskild person men också för hela familjer, säger Liselott.

- Vi är så glada över detta samarbete och den fina kontakt som vi har med Kumla Bostäder AB. Vi har fått en större förståelse för varandras verksamheter och kan arbeta mer aktivt med personerna som bor i lägenheterna. På så sätt kan vi möta våra invånare på ett bättre sätt, säger Maria.

Stort intresse även från andra

Detta goda arbete stannar dock inte bara här. Nej, det finns många fler som är intresserade av det som sker i Kumla. Liselott och Maria har deltagit på en av Sveriges Allmännyttas konferenser där de föreläst på ämnet ”Att förebygga avhysningar” och för några veckor sedan var de inbjudna till Länsstyrelsen i Örebro län för att delge sin kunskap och sina erfarenheter.

- Det är ett område som ofta hamnar mellan stolarna eller där man saknar helhet. I Kumla har vi valt att fokusera på detta och när vi ser att samarbetet med kommunen ger resultat så intresserar det andra och det är kul. Vi ska vara stolta över det arbete vi gör och då är det extra kul när vi får dela med oss till andra, säger Liselott.