Anmäl verksamhet där det finns risk för blodsmitta och annan smitta

En flicka som får hål i örat på en salong.

Bedriver du verksamhet där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta är du skyldig att anmäla det till oss före 1 september.

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg måste anmäla det.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.