Seniorkraft - för ett hälsosamt åldrande

Känner du dig ensam, söker social samvaro och vill bli mer fysiskt aktiv? Då borde du anmäla dig till Seniorkraft!

Här berättar Britt och Arne om sina erfarenheter av Seniorkraft där de har testat på nya aktiviteter och träffat nya vänner:

Anmäl ditt intresse!

Har du frågor, vill veta mer eller anmäla ditt intresse kontakta Kristin Roswall, kristin.roswall@rfsisu.se

Seniorkraft är en samverkansmodell med syfte att främja ett hälsosamt åldrande
genom fysisk aktivitet, goda matvanor, meningsfullhet och social samvaro. Seniorkraft arrangeras av Kumla kommun, Sydnärkes Folkhälsoteam, Region Örebro län och RF-SISU Örebro län.