Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Har du synpunkter på bullerplanket?

Leksakståg

Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla. Fram till 23 juli kan du lämna synpunkter på ansökan.

En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun. Bullerplanket avser man placera längs delar av järnvägen på fastigheten Kumla bandel 3:1.

Det här är en ungefärlig bild av hur planket kan komma att se ut.

Gauvy längs Järnvägsgatan med det tänkta bullerplanket illustrerat.

På de här sträckorna ska bullerplanket byggas. Om arbetet går enligt plan kommer det att vara färdigt nästa sommar.

En kartbild som visar placeringen av bullerplanket i Kumla.

Har du synpunkter på den aktuella byggnationen eller vill ta del av bygglovshandlingarna kontakta servicecenter.
Ärendenummer 2021 K0755