Fortsatt goda resultat i grundskolan

Återigen kan vi med stolthet berätta om ett gott resultat som årets årskurs 9 hade när de slutade grundskolan i Kumla kommun. Att 90 procent är behöriga till gymnasiet, ett resultat som till och med förbättrats något mot föregående år!

Vi vet att en lyckad skolgång och möjligheten till vidare studier är en framgångsfaktor, därför kan vi inte vara helt nöjda så länge inte 100 procent av våra elever går ur skolan med behörighet att söka till gymnasiet. Årets nior har nått en behörighet på 90 procent vilket är en bra bit på väg!

Ökat meritvärde för Kumlas elever

Ett annat mått vi följer upp är meritvärde. Meritvärde räknas utifrån 17 ämnen och där de olika betygsnivåerna ger olika värden från E (10) till A (20). Högsta möjliga värdet är 340. I år hade Kumlas nior 230 i meritvärde, en ökning från 221,5 förra sommaren. Fortfarande ser vi en skillnad mellan pojkars och flickors meritvärden, även om den är något mindre i år jämfört med de senaste åren.

I skollagen står det att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det innebär att vi på förvaltning för livslångt lärande följer både resultat över tid, men även den utveckling som en särskild elevgrupp har gjort under åren i våra skolor, så kallad progression. Ibland kan ett lägre resultat vara lika stor anledning att fira, beroende på vilka förutsättningar och det utgångsläge en elev har.

Vad beror då dessa goda resultat på?

- Det handlar så klart om en mängd olika sakar som vi gör bra men till stor del handlar det om det systematiska kvalitetsarbetet som förvaltningen arbetat hårt med under flera år. Att systematiskt följa upp, analysera och utifrån analyserna vidta åtgärder för att nå högre måluppfyllelse. Viktigt att också att kunna fokusera på vissa områden och inte arbeta med allt på en gång. Vi har ringat in tre områden som alla våra förskolor och skolor ska arbeta med och det är jämställdhet, barn- och elevinflytande och att utveckla undervisningens kvalité, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Med detta resultat som ett bevis på det goda arbetet som bedrivs ute i skolorna önskar vi våra elever och medarbetare ett härligt sommarlov. Och självklart ett stort lycka till, till alla de elever som slutat årskurs 9!