Gröna Sörby kom i gång med en riktig kickstart

Nästan alla småhustomter är bokade i den första etappen och intresset för markanvisningar är stort.

- Vi visste att både privatpersoner och byggföretag väntade på nya tomter, men att intresset skulle vara så här stort vågade vi inte drömma om, säger Christina Gustavsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nästan alla småhustomter i första etappen är bokade

I mars satte vi spaden i marken och påbörjade arbetet med ett nytt bostadsområde – Gröna Sörby. Då gick startskottet för markarbete och anläggning av infrastrukturen i området och försäljningen av villatomter var igång. Redan i maj var 81 av 83 villatomterna i första etappen bokade.

- Det är riktigt snabbt säger Malin Gisselfeldt, mark- och exploateringshandläggare. Alla har ju inte skrivit kontrakt ännu, men intresset är mycket stort och det är en väldigt positiv anda kring Gröna Sörby, säger hon.

Många fina förslag av entreprenörer

Vi har också haft en så kallad markanvisning, det vill säga en större tomt där entreprenörer får lämna in förslag på vad de kan bygga på ytan. Även här har intresset varit jättestort och vi har fått in 14 väldigt fina förslag, vilket ledde till att vi släpper en till anvisningstomt nu direkt. En tomt kommer att bebyggas med radhus och en tomt med kedjehus, och planen är att det blir bostäder med äganderätt. Nästa markanvisning i området är planerad till 2022.

Stor framtidstro i Kumla

Den här goda starten på arbetet med Gröna Sörby är verkligen glädjande. Vi vet att många vill bo i Kumla, men det är ändå många faktorer som spelar in för att både privatpersoner och entreprenörer ska våga satsa.

- I och med att vi befinner oss i en väldigt speciell tid, mitt under en pandemi, så blir jag extra glad och tacksam när det är en sådan här stark framåtanda i vår kommun, säger Andreas Brorsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Fler tomter och stora grönområden i nästa etapp

Gröna Sörby planläggs, säljs och bebyggs etappvis. Nu, i etapp 1, ska markarbeten och infrastruktur vara klart till årsskiftet och därefter börjar bostäderna att byggas. Samtidigt förbereder vi för etapp 2 där vi just nu arbetar för fullt med detaljplanen, en etapp där det även planeras för stora områden för aktivitet och rekreation.

Alla småhustomter som vi säljer erbjuder vi via vår tomtkö. Är du intresserad?

Då anmäler du dig via vår E-tjänst, Anmäla till tomtkö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.