Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nya lokala beslut gäller till och med den 31 augusti

En röd stopphand med bilden av ett virus mitt i handen

Vi förlänger nu våra lokala beslut till och med den 31 augusti. Vi kommer dock succesivt att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda.

Uppdaterat 2021-08-16

Nuvarande beslut förlängs till och med den 31 augusti men vi kommer under denna period att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda.

Detta kommer att göras utifrån de regler, råd och rekommendationer som finns för att minimera risken för smitta. Det kan bland annat handla om att begränsa antalet besökare, se över rutiner för städning av lokaler, se till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion, markera avstånd i golvet eller att möblera om.

Följande beslut gäller till och med den 30 september 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det till och med den sista september 2021.

Följande beslut gäller mellan den 15 juli - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Djupadalsbadets inomhus bad öppnar den 15 juli.

Följande beslut gäller mellan den 1 juli - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Vi öppnar upp för idrottsföreningar att ha träning inomhus. Under sommaren är dock bara Kumlahallen öppen, övriga hallar har sommarstängt.
 • Vi öppnar upp för idrottsföreningar att genomföra andra inomhusaktiviteter än träning, ex. möten och stämmor.
 • Officersmässen i Sannahed öppnas upp för uthyrning till både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt privata sammankomster.

Följande beslut gäller mellan den 1 juni - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Kommunens museer öppnar från och med den 1 juni, mn med de restriktioner som för närvarande gäller för yta och antal besökare.
 • Guidningar som anordnas av Kumla kommun återupptas den 1 juni med begränsat antal deltagare utifrån de restriktioner som för närvarande gäller.
 • Biblioteket övergår till ordinarie öppettider för sommaren från och med 14 juni. Fram till och med den 13 juni gäller det som står här nedanför.
 • Vissa omklädningsrum öppnas upp vid match i högre divisioner från och med 1 juni. Detta i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. I omklädningsrummen får inte samtidigt vistas fler personer än att varje person har tillgång till minst 10 kvadratmeter.
 • Kumlahallen och tennishallen öppnar från 1 juni med de restriktioner som gäller för yta och antal besökare.

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 13 maj - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med maximalt 30 samtidiga besökare i lokalen. Studierummen är öppna men tillåter som mest en person per rum åt gången. Bibliotekets öppettider.
 • Biblioteksbussens verksamhet är pausad vad gäller besök på skolor och förskolor.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Föreningar kan anordna en match eller tävling per lag eller utövare varje vecka. Det gäller för barn och unga födda 2002 och senare. Aktiviteten ska vara utomhus.
 • Djupadalsbadets gym har öppet samma tider som utomhusbadet och detta i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning. Max 20 besökare åt gången och som besökare på gymmet få man inte tillgång till dusch.
 • Ung fritid mötesplatser är öppna för utomhus-, inomhus och digitala aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats för mer information. Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.
 • Kulturskolan erbjuder undervisning för enskilda och mindre grupper. Orkesterverksamheten anpassas efter rådande restriktioner.
 • Öppna förskolan på Familjens Hus i Kumla bedriver sin verksamhet utomhus i Kåre Koltrast lekpark. För mer information besök kumla.se/familjenshuslänk till annan webbplats eller Familjens Hus på Facebook.
 • Vårt servicecenter kommer att hållas öppet, men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 019-58 80 00länk till annan webbplats eller e-post servicecenter@kumla.se

Sammanställning av förbud samt råd och rekommendationer som gäller just nu

På krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud samt råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Där finns även länkar till fördjupad information.

Detta gäller just nu - Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll i och håll ut!

Vaccinationen har påbörjats men än är det lång tid kvar innan vi kan återgå till det normala. Tillsammans kan vi bromsa smittan – men det är allas ansvar!

 • Träffa så få människor som möjligt.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel – håll avstånd!
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Om du reser måste det ske smittsäkert.
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Vaccinera dig när du får möjlighet.