Synpunkt eller medborgarinitiativ – vad är vad?

En trasig gatlampa, ett potthål, ett nytt utegym, fler papperskorgar, en ny skatepark eller kanske fler blommor på torget. Men är detta en synpunkt eller ett medborgarinitiativ?

Många av de medborgarinitiativ som kommer in till Kumla kommun är snarare av karaktären synpunkter så därför ska vi försöka beskriva skillnaderna på dessa. Så att du som medborgare får svar på det som du önskar svar på, och det på ett skyndsamt sätt.

Synpunkter – enklare frågor som ger snabba svar

Synpunkter kan handla om mindre åtgärder, exempelvis behov av fler papperskorgar, trasiga gatlampor eller att du skulle önska fler blommor på torget.

Synpunkter behöver sällan utredas vilket innebär att ett svar eller återkoppling kan ska inom någon eller några dagar.

Medborgarinitiativ – kräver ofta utredning och tar längre tid att få svar på

Ett medborgarinitiativ är ofta ett förslag som rör den kommunala verksamheten och som oftast måste utredas vidare, exempelvis ett nytt utegym eller en ny skatepark.

Ett medborgarinitiativ måste utredas vilket innebär att det tar längre tid att få svar. Därefter ska beslut fattas i nämnd, om inte nämnden tagit ställning till förslaget de senaste två åren.

Frågor?

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller via e-post servicecenter@kumla.se