Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Besked om val av skola inför läsåret 2021/2022

Nu är vi klara med placeringarna till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2021/2022 och den 17 mars får du besked.

Hur går placeringen till?

Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål och i mån av plats. Om efterfrågan att få börja i en viss skola är större än antalet platser kan inte alla elever som sökt dit få plats. Om det behöver göras ett urval bland eleverna beräknas skillnaden i avstånd. Det är skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och den närmsta alternativa skolan. Den elev som får den största skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

- Vi är medvetna om att val av skola är viktigt. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få sitt förstahandsval men ibland är trycket extra högt på en eller flera skolor och då får inte alla elever plats, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Många väljer Hagaskolan, Skogstorpsskolan och Vialundskolan

När det gäller val av skola är det främst några skolor som utmärker sig, där antalet sökande är fler än antalet platser. Antalet platser på en skola styrs av flera saker, bland annat det totala antalet elever som får vistas i skolans lokaler utifrån brandföreskrifter och ventilation samt storleken på matsalar, klassrum, kapprum med mera.

Inför läsåret 2021/2022 är det tre skolor som har haft ett extra högt söktryck och det är Hagaskolan, Skogstorpsskolan och Vialundskolan. Exempelvis Hagaskolan har dubbelt så många ansökningar mot vad de kan ta emot.

- Många barn har sökt plats i förskoleklass på Hagaskolan men tyvärr kan vi bara erbjuda hälften av barnen plats på skolan då lokalerna begränsar oss. Det är roligt att många sökt till oss men tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot alla elever som vill komma till oss kommande läsår, säger Sarah Boljang som är rektor på Hagaskolan.

Onsdagen den 17 mars kommer besked om placering

Onsdagen den 17 mars kommer du som vårdnadshavare, som vid ansökan har angett din e-postadress, att få besked om placering. Annars kommer beskedet hem i brevlådan.

Mer information om hur placeringarna går till