Vi eldar vid reningsverket

Eld

Vi byter gaspanna vid reningsverket och därför eldar vi mer än vanligt. Det är alltså ingen okontrollerad brand, utan det är vår gasfackla som är mer intensivt än vanligt.

Bytet av gaspanna kommer att pågå ett par veckor till, och under den tiden kommer vår gasfackla att brinna mer än vanligt. Flera har observerat elden och har kontaktat räddningstjänsten, men det är alltså en planerad och kontrollerad eldning vi genomför.