Tillsammans för ett tryggt Kumla – väktare på plats

För oss är det viktigt att du som bor och verkar i vår kommun ska kunna känna dig trygg när du rör dig ute på allmänna platser och på andra mötesplatser. Som en del av vårt trygghetsskapande arbete kommer det från och med denna vecka att finnas patrullerande väktare i Kumla.

- Väktarna ska genom sin närvaro bidra till ökad trygghet för medborgare och företagare. Det genom att befinna sig i stadsmiljön och underlätta för polisens och kommunens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Åtgärden är ett första steg i kommunens trygghetsskapande arbete för att våra medborgares känsla av trygghet ska öka, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

Väktarna kommer att patrullera och agera på ett sätt som underlättar för Polisen samt för att öka tryggheten. De kommer att patrullera till fots för att på så sätt bjuda in till dialog med exempelvis boende, besökare och näringsliv.

En av flera åtgärder

Väktare är en åtgärd som vi snabbt kan komma igång med men med en ambition att det övergår till patrullerande ordningsvakter efter ansökan hos Polismyndigheten. Ytterligare trygghetsskapande åtgärder som har inletts är en översyn av den interna organisationen, inventera belysning och buskage samt översyn av kamerabevakning i centrala Kumla.