Nu är vi snart färdiga med vaccinationen av våra äldre

En äldre kvinna som får vaccin

Under vecka 6 har alla våra hyresgäster på våra vård- och omsorgsboenden som har tackat ja till vaccin fått sin andra dos. Vi är även på gång i hemsjukvården och börjar ge den andra dosen under vecka 7 och räknar med att samtliga hemsjukvårdspatienter är klara vecka 9.

Verksamhetschef Lotta Gerdsdorff berättar att vaccinationerna på boendena har löpt på jättebra.

- Det var en utmaning att få till logistiken, då vi hämtade färdiguppdragna sprutor på USÖ och som sedan skulle transporteras till boendet och ges inom 5 timmar från uppdragningen. Men vi har fått det att fungerat utan anmärkning.

De allra flesta hyresgäster har varit mycket positiva till att det äntligen drar igång. Någon enstaka hyresgäst har tackat nej men det är ytterst ett fåtal och då har det skett i dialog mellan hyresgäst, närstående, sjuksköterska och ibland läkare, säger Lotta.

Den största delen av våra medarbetare har valt att vaccinera sig och flera har fått sin första dos. Inte alla, beroende på tillgången på vaccination och tider.

Längtar till en vanlig men annorlunda vardag

Alla, både hyresgäster, närstående och medarbetare längtar efter den vanliga vardagen med närhet, aktiviteter och spontanitet och också mer interaktion och fysisk kontakt som blivit lite begränsad i och med risken för smitta och bärandet av skyddsutrustning.

- Men vi tror att den vanliga vardagen kommer att se lite annorlunda ut framöver. Nu har vi ett helt annat risktänk i våra verksamheter vilket givetvis är positivt och främjar kvalitet. Medvetenheten om det förebyggande arbetet, åtgärdsplanering och uppföljningar har nått en annan nivå och den ska vi givetvis tillvarata, behålla och utveckla, säger Lotta.

Det här året har skapat kreativitet

Lotta vill också passa på att lyfta fram alla medarbetare som har gjort fantastiska insatser under det här året. På våra boenden har alla gjort sitt yttersta för att få till och skapa värde i vardagen under hela pandemin för hyresgästerna i form av anpassade aktiviteter, sång och musik. Det är många nya kreativa idéer som har växt fram.