Hanna Jonasson blir näringslivschef i Kumla kommun

Nu står det klart. Hanna Jonasson blir näringslivschef i Kumla kommun och hon tillträder sin tjänst i maj.

Den tredje maj välkomnar vi Hanna Jonasson som näringslivschef i Kumla kommun.

- Det känns fantastiskt roligt att få ta mig an uppdraget som näringslivschef i Kumla kommun! Det finns otroligt många duktiga företagare i kommunen, stor potential att utveckla och mycket framtidstro. Det gillar jag. Utan företag stannar Kumla och att tillsammans med näringslivet, politiker, tjänstepersoner och andra aktörer arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat och en positiv näringslivsutveckling i kommunen är viktigt för alla, säger Hanna Jonasson.

Hanna arbetar idag som regionchef på Företagarna och kommer att ta över efter nuvarande näringslivsutvecklare Sune Valegren. Sune kommer att finnas kvar i organisationen under hela detta år för att fortsatt arbete med ett antal utredningsuppdrag innan han går i pension vid årsskiftet 2021/2022.

- Med Hanna på plats tar vi ytterligare kliv framåt vad gäller näringslivsarbetet. Det genom att fortsatt stärka det befintliga näringslivet samt att aktivt arbeta för att skapa goda förutsättningar för nya företag att etablera sig i kommunen, säger Katarina Hansson som är kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsfrågorna är av allra största vikt för kommunen och vi har under många år arbetat för att stärka dialogen mellan kommun och näringsliv. Detta arbete kommer vi att fortsätta med och vi tror att vi tillsammans kan göra Kumla och varandra än bättre.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera Hanna Jonasson som kommunens nya näringslivschef. Med Hanna får vi en kunnig, erfaren och driven person som kommer kunna bidra med att stärka samarbetet och utvecklingen av det lokala näringslivet i kommunen, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.