Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Gallring i Tallängsskogen i Hällabrottet

Under januari-februari gallrar vi i skogen söder om Tallängsskolan, eftersom granarna inom området har pågående angrepp av granbarkborrar.

Målet med gallringen är att försöka dämpa granbarkborreangreppen samtidigt som den gamla tallskogen får stå kvar. De yngre träden kommer ställas isär efter avslutad gallring för att ges utrymme att utvecklas.

Vi kommer att dra och plocka upp mycket av det ris som ligger utmed stigarna, men en del av riset kommer att få ligga kvar i skogen till förmån för växt– och djurlivet.

Gallringen berör både vandrings- och mountainbikeleder

Vi ber er att visa stor försiktighet och inte vistas inom samma område som skogs-
maskinerna. Om möjligt, välj en annan väg.

Kartan nedan visar inom vilket område gallringen pågår.

Gallring av Tallängsskogen