Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nu är vaccinationerna igång av våra äldre

En person får en vaccinationsspruta i armen

Vi är nu i full gång med att vaccinera mot covid-19 och det är hyresgästerna på våra vård- och omsorgsboenden som är först ut.

Senast fredag den 15 januari kommer alla som bor på ett vård- och omsorgsboende i Kumla kommun, och som själv önskar, ha fått sin första dos. Då är alla som är äldre än 70 år och som finns inom LSS-omsorgen också inkluderade.

Måndagen den 18 januari påbörjas vaccinationerna i hemsjukvården av de som är 70 år och äldre. När första dosen har getts till dessa kommer vaccinationsarbetet att fortsätta med de som är under 70 år med hemsjukvård samt på våra LSS-boenden.

- Det känns bra att vi nu är igång med vaccineringen. Allt har flutit på och personalen har gjort ett fantastiskt jobb. Denna vecka startar också vaccinationen av våra medarbetare upp, vilket är bra då det leder ytterligare framåt, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.