Ny teknik förbättrar Djupadalsbadets miljöpåverkan och ekonomi

Andreas och Robert på Djupadalsbadet vid rengöringsanläggningen.

Kumla kommun har investerat i tekniken ultrafiltrering, för att minska vattenförbrukningen på Djupadalsbadets anläggning. En bra investering för miljön som dessutom kommer att vara betald redan inom tre år.

- Med hjälp av ett bidrag som vi sökt genom Länsstyrelsen fick vi möjlighet att genomföra projektet, förklarar Viktor Davidsson, chef för Fastighetsdrift och underhåll i Kumla kommun. Hela investeringen kostade 1,7 miljoner kr och vi fick 765 000 kr i bidrag.

Ultrafiltrering gör att vattnet kan återanvändas

Det är Robert Janossy, drifttekniker på Djupadalsbadet, som intresserade sig för tekniken och såg stora möjligheter att utveckla anläggningen miljömässigt.

Robert Janossy står i teknikrummet på Djupadalsbadet.

- Det går mycket resurser för att hålla badvattnet rent och varmt och att förbättra tekniken på det här sättet är till gagn både för kommunens ekonomi och vår miljö, säger Robert.

Tekniken heter ultrafiltrering och den rengör vattnet som spolar rent filtren i reningssystemen. Med den nya tekniken rengörs vattnet och förs tillbaka i systemet, i stället för att gå ut i avloppet som förbrukat vatten. I en så här stor anläggning som Djupadalsbadet, handlar det om ungefär 30 kubikmeter vatten dagligen.

Återbetalar sig väldigt snabbt

Kostnaden för inköp av vatten är 1200 kr varje dag, alla årets dagar. Med den nya tekniken minskar den utgiften alltså med 438 000 kr per år och investeringen kan betalas tillbaka på mindre än tre år, och är därefter rena besparingar för vattenkostnaden årligen.