Fjärilslandskapet i Norra Mossby

Makaonfjäril

Under hösten skrevs avtalet mellan Kumla kommun och Fortum Recycling and Waste på, ett samarbete som innebär att Fortum sponsrar åtgärder som kommunen genomför i fjärilslandskapet i Norra Mossby. Kommunen har nu under hösten genomfört de åtgärder som planerats för detta år kring ängsskötseln i området och anläggandet av fyra sandbäddar för solitärbin.

- Området utgör en av de viktigaste delarna i den av Länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker i Herrfallsäng/Norra Mossby, berättar Per Karlsson-Linderum, naturvårdshandläggare på Kumla kommun.

I området pågår sedan tidigare projektet med att skapa ett fjärilslandskap i de kalkrika torra alvarsliknande markerna öster om Hällabrottet. Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden samt att skydda en unik miljö och uppmuntra till ett ökat friluftsliv.

- Vi vill med projektet öka antalet fokusarter och mängden gräsmark i området. Genom en sammanlänkning av viktiga gräsmiljöer kommer en grön infrastruktur för värdefulla gräsmarker att skapas, säger Per. Friluftslivet ska främjas genom förstärkta vandringsleder genom fjärilslandskapet och genom lättillgänglig pedagogisk information om leder, fjärilar och ängsmarker, avslutar Per.

För Fortum är samarbetet viktigt

Fortum Recycling and Waste stöd till projektet att skapa ett fjärilslandskap i Kvarntorpsområdet är en viktig insats för att gynna den biologiska mångfalden och öka naturvärdena, samtidigt som det ger förutsättningar för lärande om natur och miljö.

- Som en stor aktör i närområdet och i Norden, kan vi genom vårt bidrag både göra nytta lokalt för insekts- och djurlivet och för boende i Kumla. Samtidigt som vi tar ytterligare steg mot ett hållbart samhälle där en ren miljö är grunden, kommenterar Christian Helgesson, vd för Fortum Recycling and Waste verksamhet i Sverige.

Sandbi
Sandbädd