Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

2021 innebär byte av sophämtningsvecka

I år är det 53 veckor vilket innebär 2 ojämna veckor i rad, vecka 53 och vecka 1. Detta betyder att sophämtningen rullar på som vanligt men att du som har sophämtning i Kumla kommun från och med vecka 1 kommer att få en ny sophämtningsvecka.

Jämn vecka blir ojämn och ojämn vecka bli jämn…

Om du under 2020 har haft sophämtning på jämna veckor, kommer du från och med vecka 1 att ha hämtning på ojämna veckor. Du kommer alltså att ha hämtning vecka 52, 1, 3, 5 och så vidare.

Om du under 2020 har haft sophämtning på ojämna veckor, kommer du från och med vecka 2 att ha hämtning på jämna veckor. Du kommer alltså att ha hämtning vecka 51, 53, 2, 4 och så vidare.

Ändrade hämtningsdagar under 2021

De allra flesta dagarna hämtar vi ditt avfall som vanligt, det vill säga måndag till fredag. Men under några veckor, såsom vid påsk, midsommar och jul, sker det vissa förändringar.

Under 2021 kommer vi att hämta dina sopor en dag tidigare under veckorna 13, 25, 51 och 52.

Ändrade hämtningsdagar under 2021