Översiktsplan 2040

Kumla kommuns översiktsplan, Kumla kommun 2040, är nu antagen och har vunnit laga kraft.

Många har engagerat sig i detta arbetet, vilket vi är tacksamma för!

Kumla kommun är en attraktiv plats att bo och leva på och nu fortsätter arbetet med att genomföra det som lyfts fram i Översiktsplanen för att det ska förbli så.

Översiktsplan Kumla kommun 2040

I översiktsplanen redovisas hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt, till år 2040. Kumla kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2020. Beslutet vann laga kraft den 16 november 2020.

Här hittar du Översiktsplanen.