Kumla satsar för att säkra kompetensen inom äldreomsorgen

En ung hand som håller i ett par äldre händer.

Genom det statliga bidrag Äldreomsorgslyftet, och ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Förvaltning för livslångt lärande har sexton av våra medarbetare startat sin undersköterskeutbildning nu. Utbildningen är upplagd med halvtid arbete och halvtid egna studier, med 100% lön.

Det statliga bidraget räckte till 20 platser och kommunens HR-avdelning har, tillsammans med fackförbundet Kommunal, arbetat fram hur antagningen skulle ske. Man kom överens om att fördela platserna i hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboendena. Först gick erbjudandet till tillsvidareanställda vårdbiträden och sedan även personer på LAS- och företrädeslistor och timvikarier.

- Jättebra att regeringen vill satsa och så positivt att många i hemtjänsten antar utmaningen. Det visar att man trivs och har framtidstro och vilja att jobba vidare hos oss, säger Ulrika Winnerfjord, chef för hemtjänsten i Kumla kommun.

När de medarbetare som var intresserade blivit antagna kunde de resterande platser erbjudas till personer som bor i Kumla men som jobbar i en annan kommun.

Säkrar upp med kompetens för framtiden

Under en period kommer kommunen till och med ha en överanställning av undersköterskor, men det ett strategiskt sätt att trygga upp för kommande stora pensionsavgångar.

- Vi har en bra situation i Kumla och redan nu är 90% av medarbetarna inom äldreomsorgen undersköterskor. Men självklart är det bra att fylla på med ännu mer kompetens för framtiden, och det är viktigt för varje individ som får utvecklas och stärka sig i sin yrkesroll, säger Annika Sjöqvist, ordförande i Socialnämnden.

Samarbete över förvaltningsgränserna är en grund för bra utveckling

Genom ett bra samarbete mellan nämnderna och förvaltningarna har det statliga bidraget snabbt blivit till konkreta och väl anpassade insatser för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen.

- Det är bra att Förvaltning för livslångt lärande och Socialförvaltningen har ett stabilt samarbete. Med en väl fungerande vuxenutbildning kan vi erbjuda fler personer kompetensutveckling. Det stärker enskilda individer, våra verksamheter och Kumlas invånare, säger Oskar Svärd, ordförande i Nämnd för livslångt lärande.