Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunfullmäktiges sammanträde flyttas till den 30 november 

Kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 16 november är inställt och flyttat till den 30 november. 

Ordförande i Kumla kommuns kommunfullmäktige har, efter överläggning med fullmäktiges presidium, tagit beslut om att fullmäktiges sammanträde och dess ärenden på måndag den 16 november flyttas till den 30 november kl. 13.00.

- På grund av den rådande pandemin vill vi säkerställa mötesformen och säkra den demokratiska processen. Detta är viktiga frågor och bör få ta tid, för att vi säkerställer att ledamöter känner att de på ett tryggt sätt kan delta på mötet. Därför har jag, i samråd med presidiet, beslutat att skjuta upp fullmäktige till den 30 november, säger Åsa Windahl som är kommunfullmäktiges ordförande.