Kommunkompassen - för ett liiite bättre Kumla!

En hand som håller i en kompass

Vi har som vision att hela tiden arbeta för att bli liiite bättre. Som en del i detta samt för att få ett helhetsperspektiv och ett stöd i vårt fortsatta förändringsarbete genomför vi nu utvärderingen Kommunkompassen.

Vad är Kommunkompassen?

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta och genomförs i regi av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet är en neutral bedömning som bland annat kan användas som utgångspunkt i att utveckla kommunen.

2017 genomförde vi detta för första gången och utifrån resultatet identifierades ett antal förbättringsområden som vi sedan dess arbetat vidare med. Exempel på detta är att vi inom området “Att informera invånarna om kommunala resultat” har skapat en sida på kumla.se där vi utifrån ett medborgarperspektiv presenterar vårt bokslut. Detta för att man lätt ska kunna ta till sig denna information utan att behöva leta igenom hela årsredovisningens 95 sidor.

Vi har även arbetat med flera av våra interna processer så som utvecklat stöd och metoder för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi har skapat bättre förutsättningar för att utvecklas genom tydligare metoder och verktyg men också genom att erbjuda ett kommunövergripande stöd i form av förändringsledning.

Länk till rapporten från Kommunkompassen 2017.

Men nu är det alltså dags för en ny bedömning.

Varför ska vi utvärdera oss?

Kommunkompassen utvärderar hur styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Det är inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och samspela i organisationen utifrån ett medborgarperspektiv som står i fokus.

- Senast vi genomförde Kommunkompassen blev det tydlig vad vi behövde förbättra oss inom och det gav oss kraft att samla oss kring specifika utvecklingsområden. Nu behöver vi ta vår utveckling ytterligare ett steg. Kommunkompassen ger oss ett helhetsperspektiv och tydligt utpekade styrkor och förbättringsområden så att vi aktivt kan arbeta med att behålla och förbättra kvaliteten, våra resultat, vår effektivitet och nytta för våra invånare, säger Frida Evertsson som leder arbetet.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar, nya krav på service, ekonomiska utmaningar och kompetensbrist är några av de faktorer som måste hanteras. För att kunna möta våra invånares krav och förväntningar behöver vi konstant arbete med att utveckla våra verksamheter och våra tjänster.

- I Kumla strävar vi alltid efter att vara lite bättre och då med medborgaren samt den service och kvalitet som vi erbjuder som utgångspunkt. Våra verksamheter arbetar redan idag med förändring och förbättring av processer och Kommunkompassen hjälper oss att ytterligare sätta fingret på vad det är vi behöver fokusera mer på, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Hur går det till?

Ett utvärderingsteam från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) studerar våra styrdokument, granskar kommunens externa hemsida och genomför intervjuer med företrädare för den politiska ledningen, tjänstepersonsledningen och representanter för personalorganisationerna.

Resultatet sammanställs sedan i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs utifrån fyra huvudområden:

  • Demokrati och samhällsutveckling
  • Styrning och effektivitet
  • Service och kvalitet
  • Arbetsgivarpolitik

Vad händer nu?

Själva utvärderingen pågår mellan den 11–12 november. Från början var planen att intervjuerna skulle ske på plats här i Kumla, men precis som med mycket annat har genomförandet behövt anpassats efter Covid-19 och intervjuerna sker istället digitalt.

Resultatet får vi först efter årsskiftet och därefter kommer arbetet med att analysera resultatet och lägga upp en plan för genomförande av förbättringsaktiviteter att ske.