Inrapportering vid hantering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Ansvariga för att rapportera är alla som ger upphov till, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall. Farligt avfall kan till exempel vara elektronik, lysrör öch olika färg- och kemikalierester.

Reglerna gäller oavsett mängd farligt avfall eller verksamhetens storlek.

Rapportera via e-tjänst

Uppgifterna kan lämnas till avfallsregistret på två sätt.

  1. Via en e-tjänst pa Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Tjänsten finns tillgänglig från 1 november.
  2. Via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Rätt avfallskod måste anges eftersom det avgör hur avfallet ska tas om hand. Stöd för klassning av avfall finns på naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska leda till bättre hantering av farligt avfall

Sverige har inrättat detta register eftersom det är ett beslut på EU-nivå att medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall. Syftet är att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall.

Här hittar du mer information

Mer information om rapportering av farligt avfall.