Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Smittspridningen ökar och det är viktigt att hålla ut

En höstbild med texten Att hålla avstånd är att visa omtanke.

Vi konstaterar att smittspridningen av covid-19 ökar i vår region. Kommunen följer myndigheternas riktlinjer och ber dig som företagare eller medborgare att göra det samma.

Vi konstaterar att smittspridningen av covid-19 ökar i vår region. Både organisationer och privatpersoner är uttröttade och det är tufft att följa rekommendationerna och det kan kännas än tyngre när vintern närmar sig. Men vi kan tydligt se en ökad spridning och vi måste fortsätta att värna om varandra och ta restriktionerna på allvar.

Stabilt läge med förberedelse för ökad spridning

Här i kommunens organisation förbereder oss för att klara en eventuell minskad bemanning. Just nu fungerar det bra med relativt låga sjuk- och VAB-tal och medarbetare som ställer upp och vikarierar för varandra vid behov. Vi minskar samtidigt antalet personer på plats, genom att administrativ personal som kan jobbar på distans, för att avlasta kollektivtrafiken och för att vi ska kunna hålla avstånd i lokalerna. Vi har ett gott lager med skyddsutrustning och under våren byggde vi upp rutiner för distribution så att utrustningen når ut i verksamheterna vid behov.

Följ alla råd för att undvika, spåra och begränsa smittan

Som kommun följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att vi så långt som möjligt ska ha ett väl fungerande samhälle, om än covid-anpassat. När vi konstaterar smitta i personal, barn-, elev- eller brukar-grupper följer vi strikt smittskyddsläkarens råd om hur vi ska spåra och begränsa smittan. Vi kan bara vädja till att du gör samma sak, som medborgare eller företagare – följ myndigheternas rekommendationer och ta hand om dig och ta hänsyn till varandra.