Utrymningsövning på kvällens kommunfullmäktige

Om du satt och kollade på måndagkvällens kommunfullmäktige fick du också se den oannonserade utrymningsövning som skedde.

Under måndagen genomfördes en oannonserad utrymningsövning vid kvällens kommunfullmäktigesammanträde, alltså en övning som inte var känd för deltagarna i förväg. Övningen genomfördes efter att kommunfullmäktige hade lyft frågan om hur vi ska agera vid en eventuell incident under pågående kommunfullmäktigesammanträde.

Övningen startades upp genom att räddningstjänsten rökfyllde ordinarie entré, vilket ledde till att brandlarmet utlöstes. Syftet med övningen var att testa hur bra vi är på att utrymma lokalerna vid en eventuell brand eller annan incident som kräver en utrymning.

På plats var kommunens beredskapssamordnare Sofie Elm som är den som tillsammans med räddningstjänsten och kommunfullmäktiges ordförande har planerat för övningen.

- Övning är bra för det är inte alltid som man reagerar som man tror. Även om man har kontroll på var utrymningsvägarna finns, kan det i en skarp situation vara ganska förvirrande. För att testa hur allt fungerar är det viktigt att genomföra övningar som visualiserar hur det skulle kunna se ut vid skarpt läge. En övning kan också identifiera eventuella brister i de utrymningsplaner som finns. Det kan vara så att en utrymningsväg är blockerad eller helt enkelt inte fungerar. Då är det bra att man löser detta så att vi kan trygga våra deltagare, säger Sofie.

Och hur gick då själva övningen?

Vi kunde se att alla deltagare, efter att man konstaterat att ordinarie entré var rökfylld, begav sig till närmsta nödutgång och därefter skedde en återsamling och närvarokontroll vid återsamlingsplatsen.

Efter genomförd övning samlades deltagare och åhörare i sammanträdeslokalen för en återkoppling från räddningstjänstens Tony Ärlegård, som arbetar som enhetschef för utbildningsenheten.

Kommunfullmäktiges ledamöter vid återsamlingsplatsen