Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Misstänker du att din ungdom använder droger?

Då erbjuder vi drop-in-tider för kostnadsfria urinprov för din ungdom upp till 18 år.

Om du som vårdnadshavare känner oro eller misstanke om att din ungdom använder droger erbjuder vi kostnadsfria urinprov för ungdomar upp till 18 år.

Vi erbjuder drop-in-tider på måndagar kl. 16-17 och onsdagar kl. 16-18. Besöket ska ske i sällskap med vårdnadshavare.

Var lämnas urinprovet?

Familjeenhetens öppenvård, i stadshuset på Köpmangatan 7. Ring på dörren så öppnar vi.

Hur går det till?

Så långt det är möjligt finns en man och en kvinna på plats och ansvarar
för provtagningen. Information ges om vad ett prov kan visa, tecken på
droganvändning och vilket stöd vi kan erbjuda.

Om provet visar tecken på användning av droger görs en orosanmälan till
Familjeenhetens socialsekreterare.

Ungdomen erbjuds sedan att fylla i ett testformulär (audit och/eller dudit)
så att vi kan få en bild över användandet för att på bästa sätt kunna
hjälpa ungdomen. Resultatet meddelas sedan till ungdomen och vårdnadshavarna.