Nu upphör besöksförbudet på våra boenden

Så här arbetar vi för fortsatt säkra besök - för hyresgäster, besökare och personal.

Torsdagen den 1 oktober upphör besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena, vilket är efterlängtat. Det epidemiologiska läget är för nu stabilare, men vi får inte glömma bort att Coronaviruset fortfarande finns kvar i vårt samhälle. Det ställer höga krav på allas gemensamma ansvarstagande nu när besöksförbudet hävs.

Vi arbetar för fortsatt säkra besök

Sedan besöksförbudet infördes har våra boenden haft rutiner för säkra besök och besöken har skett utomhus. Nu har vi skruvat på rutinerna för att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter.

Verksamheten har gemensamt tagit fram en rutin vad gäller den övergripande hanteringen för att på bästa sätt säkra besök utifrån gällande föreskrifter och rekommendationer. Varje boende har sedan gjort en riskbedömning och upprättat lokala rutiner baserade på sina risker. Vi har också informationsmaterial lättillgängligt för hyresgäst och närstående på alla boenden.

- För oss bygger den nya anpassningen främst på dialog med närstående och hyresgäst. Då tror vi att vi får bäst och mest hållbar effekt. Vi har inte lagstöd i att sätta upp egna regler eller påtvingande åtgärder utan vi vill ha dialog och en ömsesidig förståelse och följsamhet för de rutiner vi tagit fram i hur vi vill att säkra besök ska hanteras, säger verksamhetschef Lotta Gerdsdorff.

I slutändan är intentionen densamma för alla berörda parter såsom närstående, hyresgäst, personal och ansvariga chefer. Att minimera smittspridning och att öka livskvalitén för hyresgästerna.