Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Två månader utan smitta

Socialförvaltningen i Kumla har under de senaste två månaderna inte haft någon konstaterad smitta vad gäller covid-19, varken bland brukare eller personal.

- Besöksförbud, förtydligade rutiner samt att hålla i och att hålla ut är viktiga faktorer som alla bidragit till att hålla smittan utanför vår förvaltning och våra verksamheter. Tack vare allas engagemang och hårda jobb så har vi klarat oss bra även om det har varit tungt. Jag vill verkligen tacka alla våra medarbetare – var och en – för deras insats, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

Nya rutiner och arbetssätt

Socialförvaltningen har verkligen haft en intensiv vår som satt alla verksamheter på prov. Personalen inom vård- och omsorg samt LSS-omsorgen har flera gånger om fått sätta sig in i nya rutiner för att kunna följa de rekommendationer och riktlinjer som kommit från andra myndigheter.

En ny rutin är besöksförbudet som infördes på särskilda boenden, detta för att förhindra smittspridning. Trots att det är påfrestande för både anhöriga och de personer som bor på boendena så har det fungerat. Man har jobbat för säkra besök utomhus, bland annat genom att använda sig av skärmar i plexiglas.

Personerna som bor på kommunens boenden är för det mesta 70 plus och många av dem är multisjuka. Om det skulle komma in en smitta på ett boende är det lätt att den sprids mellan hyresgästerna. Personalen som jobbar ska var friska och ha visir vid arbete inom en till två meter, detta för att garantera utebliven smitta. Detta kan dock vara svårt att säkerställa vid anhörigbesök varför besöksförbudet ger verksamheten möjlighet att ha koll på de som befinner sig där och eventuella smittkällor.

Engångsvisir byts ut mot flergångsvisir

Idag finns mer kunskap om covid-19 och dess symptom och kommunen har fortsatt god tillgång på skyddsmaterial. Ett av besluten som fattades var att införa rumsbundna visir istället för personbundna. På de särskilda boendena finns också tillgång till visir i de allmänna utrymmena för att det alltid ska finnas nära till hands när personalen ska vara i ansiktsnära kontakt med brukarna.

Inom en snar framtid kommer man att byta ut engångsvisiren till mer hållbara och stabila flergångsvisir vilket man hoppas kommer att förenkla hanteringen och minska miljöpåverkan.

Din trygghet, vårt jobb!

Under våren och sommaren har alla jobbat intensivt och man känner sig trygga i att det finns bra rutiner för att fortsatt hindra smittspridningen. Det finns planer för vem som gör vad, när och hur. Dessa planer har hela verksamheten hjälpts åt att ta fram – från omvårdnadspersonal till socialchef.

- Brukarnas hälsa och trygghet är av högsta prioritet för oss och det vill vi att både anhöriga och brukare ska känna sig trygga med. Tillsammans kan vi minska smittspridningen av coronaviruset, och det är viktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer där vi arbetar utifrån ”håll i och håll ut”, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson.

- Vi är stolta över det jobb vi gjort och det jobb som vi gör, varje dag, året om. Om vi fortsätter på detta vis så ökar chanserna att vi håller smittan borta och det är något som vi alla önskar, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.