Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vad tycker du om Kumla kommun?

Om skola, äldreomsorg, gator, parker och kommunikationer?
Hur ser du på kontakten med kommunen?

Nu är det dags för medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån, SCB. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete.

1 800 Kumlabor får enkäten

Nu börjar det vara dags att svara på den undersökning som Kumla kommun skickar ut tillsammans med SCB.

De 1 800 kumlingar som blivit slumpvis utvalda har fått ett brev med inloggning för att svara på webben redan nu. Det kommer även en pappersenkät i posten senare.

Din åsikt är viktig för oss!

Undersökningen är ett viktigt verktyg, eftersom vi får reda på vad ni som bor i Kumla tycker om Kumla och om den service som kommunen erbjuder. Då vet vi vad som är bra och vad som behöver förbättras.

Svarar du via webben är sista datum 5 november och svarar du via pappersversionen behöver den skickas in senast den 30 oktober.

Resultatet presenteras sedan i slutet av december.

Tack på förhand för din medverkan!