Ny lag om tillsyn på serveringar

Markering som visar att man bör hålla avstånd i kön

Från och med den 1 juli 2020 ansvarar kommunen för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

I tillsynen ingår bland annat att titta på så att det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden, att inte barservering förekommer, att restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd samt att de har ännu mer fokus på handtvätt och hygien.

När det gäller köer så är det enbart inne på serveringsstället, inte på gatan utanför uteservering, som ingår i restaurangägarens ansvar. Vid köer på gatan utanför uteserveringen är var och ens enskilda ansvar att hålla avstånd. Det stora ansvaret ligger på verksamhetsutövaren som ska ha skapat rutiner som underlättar för kunderna att hålla avstånd inne på deras serveringsställe. Det är samtidigt viktigt att betona att vi som enskild personer också har ett ansvar att hålla avstånd till våra medmänniskor. Vi kommer inte att göra tillsyn på de serveringsställen som enbart har takeaway.

Den nya lagen gäller från och med den 1 juli 2020 och i dagsläget till den sista december 2020.

Information till berörda verksamheter

Vi kommer att göra en informationsrunda hos aktuella verksamheter för att få igång en dialog med dem. Stängning av en restaurang kommer enbart att ske om vi efter upprepade besök inte får gehör för våra krav på åtgärder.

Verksamheter som inte omfattas av lagen

Lagen innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Skolmatsalar
  • Personalmatsalar
  • Campingplatser
  • Kollektivtrafik
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Synpunkter och klagomål

Klagomål om trängsel på denna typ av verksamheter kan lämnas till kommunens miljöenhet via e-post samhallsbyggnad@kumla.se. Observera att alla synpunkter inte kommer att leda till direkta åtgärder.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.