Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Behöver du foder till dina djur? Kom och slåttra hos oss

Gräs i förgrunden av ett fält

På några av de större ytorna som vi har testat för ängs- och gräsmark runt om i kommunen växer nu gräset för fullt. Istället för att vi bara lägger det på komposten vill vi ge er möjlighet till att slåttra, samla upp gräset och sedan ta med hem som foder till era djur.

Slåttern är en del av vårt LONA-projekt Poängen med ängen som handlar om att skapa fler boplatser för pollinerare och därmed också mat till oss människor. Att det slagna gräset samlas upp och tas bort medför att det inte fyller på jorden med näring, utan magrar ur den. Det ger i sin tur ger bättre förutsättningar för ängsmark.

Är du intresserad av att slåttra?

Om du är intresserad av att slåttra och behöver foder till dina djur är du välkommen att kontakta vår parkenhetschef Tord Ståhl på 019-58 86 60 eller tord.stahl@kumla.se senast tisdag den 7 juli. På vissa platser i Kumlaby, Hällabrottet, Sannahed, Smedstorp och i Kumla stadspark kan du få komma och slåttra.Tillsammans med Tord kommer ni överens om vilken plats som finns tillgänglig. Först till kvarn!