Stipendium till elever på vård- och omsorgsprogrammet

Stipendiater på vård- och omsorgsprogrammet

Lisa Karlsson och Hanna Ekström tillsammans med sin mentor Niklas Sedig.

Socialnämnden i Kumla kommun belönar duktiga elever inom vård- och omsorgsprogrammet med stipendium!

Socialnämnden i Kumla kommun delar årligen ut stipendium till elever från Kumla kommun som läser på vård– och omsorgsprogrammet.

2020 års stipendium på 3 000 kr tilldelas Elin Karlsson och Hanna Ekström som båda går på Alléskolan i Hallsberg. Hanna och Elin har fått goda omdömen från skolan och har varit duktiga, seriösa och ambitiösa under sin gymnasietid.

- Att ha en hög ambition med sitt yrkesval bådar gott inför arbetslivet. Det är roligt att de valt ett yrke där man tar hand om och stöttar andra medmänniskor. Jag skulle säga att det är ett framtidsyrke och det finns stor efterfrågan på vård- och omsorgspersonal då behoven ökar nu och framöver. Jag hoppas att de kommer fortsätta vara stolta över sitt yrkesval och att det kommer att verksamma länge inom vård- och omsorg säger Annica Sjöqvist socialnämndens ordförande.