Fortsatt fokus på att skapa trygghet för Kumlaborna

Kumla torg med fontänen i förgrunden

Som invånare i Kumla kommun ska man kunna känna sig trygg med att ta en promenad över stan eller i skogen. Man ska kunna känna sig trygg i sitt hem men också på offentliga platser. Kumla kommun och Polisen arbetar kontinuerligt för att skapa trygghet för medborgarna och mycket av detta arbete sker i linje med det medborgarlöfte som finns och som utgår ifrån synpunkter som vi fått in från medborgarna. Här beskriver vi några av de insatser som för tillfället är aktuella för att fortsatt skapa trygghet för Kumlaborna.

Polisens särskilda insats – ett steg i rätt riktning

I februari startade Polisen en så kallad särskild insats i Kumla och anledningen till det var att ett antal våldsbrott skett i offentliga miljöer samt att näringslivsföreträdare upplevt olika former av ordningsstörningar och andra brott. Syftet med insatsen var att öka möjligheten att lagföra personer som begår brott men också för att öka tryggheten för Kumlaborna.

- När det gäller brott mot person så kan vi se att insatsen har gett resultat. Vi har handlagt ett flertal ärenden gällande våldsbrott i offentlig miljö sedan vi startade insatsen och fått personer frihetsberövade för brotten. Även om personerna inte längre är frihetsberövade är de fortfarande misstänkta för brotten och vi jobbar aktivt med utredningarna för att kunna slutföra så snart som möjligt, säger Julia Höglund som är polisinspektör inom Lokalpolisområde Hallsberg.

Ytterligare en insats som skett under den särskilda insatsen är att vi har påbörjat kamerabevakning vid Kvarnparken. Syftet med detta är att öka tryggheten för medborgarna och att minska brottsligheten i området genom att förebygga, förhindra, upptäcka och ingripa vid pågående brott.

- Förutom ovanstående så kan vi se att vi också har nytta av kamerabevakningen i utredningar när ett brott har begåtts. Vi kan dessutom följa vad som händer i realtid, om det skulle ske någonting på platser, säger Julia Höglund.

Polisen har i några fall även fått hjälp av kommunens medborgare som lämnat viktiga vittnesmål, någonting som verkligen uppskattas.

- Vi är oerhört tacksamma när vi kontaktas av medborgare som sett eller hört saker som kan bidra positivt i vårt utredningsarbete. Här har medborgarna en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna skapa trygghet i kommunen. Så ser eller hör man något som man tror kan vara ett brott så ska man ringa 114 14 eller 112, fortsätter Julia.

Gemensam narkotikainsats

Under våren har en gemensam narkotikainsats, med fokus på ungdomar genomförts. Detta är en del i det medborgarlöfte som finns och för att göra detta på ett effektivt sätt samverkar nu Polisen och socialtjänsten i det operativa arbetet. Rent konkret handlar det om att man ingått en överenskommelse som bland annat innebär att de har en fortlöpande samverkan med fokus på ungdomar och att de arbetar tillsammans i särskilda insatser då personal inom familjeenheten finns på plats för att exempelvis ta kontakt med vårdnadshavare och göra drogtester.

- Samverkan med Polisen innebär att vi nu tar ett helhetsgrepp runt ungdomar i Kumla. Vi har tidigare mött samma ungdomar men mest jobbat i varsin process. Nu får vi möjligheten till en gemensam ingång direkt i det operativa arbetet vilket gör att vi har bättre förutsättningar att möta ungdomarna och familjernas behov av stöd, säger Ylva Forslund som är enhetschef på familjeenheten i Kumla kommun.

Effektiv samordning för trygghet

För att utveckla vår samverkan med polis och räddningstjänst ytterligare har vi upprättat ett systematiskt arbete, EST, effektiv samordning för trygghet. Detta innebär att kommunens samtliga verksamheter, inklusive kommunala bolag, rapporterar in alla observationer, händelser och incidenter som inträffar i kommunen och som bedöms påverka tryggheten negativt. Även information från allmänheten ingår i detta.

Dessa händelser, samt ytterligare uppgifter från polisen, analyseras sedan av polisen samt kommunens beredskapssamordnare och behandlas därefter på de månatliga BRÅ-möten där samtliga aktörer deltar.

- För oss är detta ett viktigt verktyg för att få en samlad bild av läget i kommunen. Det ger oss alla en möjlighet att rikta rätt insatser och åtgärder dit de behövs som mest. Vi har arbetat med detta sedan februari i år och vi är alla överens om att vi har fått en bättre bild av vad som händer i kommunen och då även vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Sofie Elm som är beredskapssamordnare i Kumla kommun.

Det som vi beskriver här ovan är bara exempel på aktiviteter som sker för att skapa trygghet för Kumlaborna. Vi arbetar löpande med att utvärdera vårt arbete och vår samverkan för att justera befintliga arbetssätt för att göra dem bättre men också för att hitta lösningar på frågor och problem som vi ställs inför. Allt för att du som Kumlabo ska kunna känna dig trygg – på allmänna platser och i ditt hem!