Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Behöver du prata med någon om ditt barn eller tonåring?

Då kan du ringa till oss på föräldratelefonen - du når oss på 019-58 82 44, måndagar kl. 10-13 och torsdagar kl. 13-15.

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare och familjebehandlare. Föräldratelefonen riktar sig i första hand till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll. Du kan även få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd eller information om vad socialtjänsten kan erbjuda familjer som behöver stöd.

Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Telefonnummer är 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar kl. 10-13 och torsdagar kl. 13-15 (helgfria dagar).