Omorganisationen sker som planerat inom hemtjänsten

Vi befinner oss just nu i en annorlunda situation där vi noga följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Parallellt med denna hantering arbetar vi vidare med omorganisationen inom hemtjänsten.

- Arbetet med omorganisationen har pågått under flera år nu och vi har, sedan det blev uppskjutet i höstas, arbetat mot att vi den 27 april kommer att gå över till den nya områdesindelningen. Trots rådande situation, vad gäller coronaviruset, arbetar vi vidare enligt plan, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

Din trygghet – vårt jobb!

Hemtjänsten i Kumla kommun besöker dagligen över 200 personer, där större delen är personer över 70 år och som därmed ingår i den riskgrupp som Folkhälsomyndigheten pekat ut i samband med coronaviruset. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och är måna om att fortsatt ge god vård och omsorg till våra äldre medborgare.

Patientsäkerheten är alltid en viktig fråga för oss. Som mottagare av våra tjänster ska man känna sig trygg med det arbete som vi utför. När det gäller omorganisationen inom hemtjänsten så har vi tittat extra noga på denna fråga och vi följer detta löpande för att se att vi fortsatt kan upprätthålla denna säkerhet.

Vid eventuell smitta

Vid eventuell coronasmitta hos våra medarbetare eller brukare kommer vi att följa de rutiner vi har, både i nuvarande och kommande organisation. Dessa rutiner finns sedan tidigare och är alltid aktuella, som när vi har tider för influensa eller vinterkräksjuka. I dagsläget är vi extra tydliga med vad som gäller för att förhindra smittspridning och det handlar om god handhygien samt att man stannar hemma om man är sjuk och just nu även om man har lindriga symtom.

- Jag känner mig trygg med den kompetenta personal vi har och de rutiner som finns. Vi kan se att vi inte har haft något utbrott av exempelvis vinterkräksjuka på många år och det tyder på att vår personal gör ett jättebra jobb, säger Magdalena Johansson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kumla kommun. Vår personal är väldigt uppmärksam på symtom och går snabbt in i arbete efter de rutiner som finns, fortsätter Magdalena.

Hur stor smittspridningen blir av coronaviruset Covid-19 vet vi i dagsläget inte men vid uppkomna frågor inom verksamheten sker omedelbar kontakt med Region Örebro läns smittskyddsläkare och hygiensköterska. Vi vet inte heller om eller när den i sådana fall sker vilket innebär att vi alltid måste vara väl förberedda. Något som gällde igår och som gäller även idag och imorgon, oavsett organisation.

Tillsammans för ett lite bättre Kumla!

Den 27 april kommer vi som planerat att övergå i den nya organisationen inom hemtjänsten. Vi är väl medvetna om att det finns medarbetare som är oroliga inför denna förändring och det är naturligt i en sådan här situation, men många är också nöjda med att denna förändring blir till och kan också se möjligheter i detta.

I Kumla kommun är vi måna om att båda medarbetare och medborgare känner förtroende för oss och det arbete som vi gör. Därför är vi övertygade om att om vi gör detta tillsammans så bidrar vi till ett lite bättre Kumla!