Annorlunda vardag på våra vård- och omsorgsboenden

Om hur det dagliga arbetet fortsätter på våra vård- och omsorgsboenden i och med Covid-19.

Vi ser i denna lite annorlunda vardag att det är oerhört viktigt att vår verksamhet fortsätter att bedrivas för att fortsätta ge en god, säker och trygg vård- och omsorg till hyresgästerna. Vi följer de direktiv som kontinuerligt kommer från kommunledningen vilket känns tryggt då de baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är ytterst noga med de basala hygienriktlinjerna och hjälps åt att påminna varandra och även våra timvikarier.

Undvik att besöka våra boenden

Eftersom det nu är restriktioner kring besök på boenden så försöker vi hitta andra aktiviteter för de hyresgäster som är i behov av det. Vi kan vara behjälpliga med att finna alternativ till besök, det kan till exempel ske via telefon eller videosamtal. Vi uppmanar till dialog med medarbetarna eller ansvarig chef för att hitta en bra lösning som passar den enskilde och närstående.

Just nu pågår stor kreativitet hos våra medarbetare för att tänka ut nya aktiviteter som annars kanske inte hade upptäckts och genomförts vilket såklart är positivt. Vi har till exempel haft rullstolsdans, musikstunder och gemensamma fikastunder med hembakat.

Uppdaterade medarbetare

Alla medarbetare får kontinuerligt information och statusuppdatering kring vad som händer runt Covid-19 så att vi tillsammans kan hjälpas åt att undvika och minska smittspridning, allt för att värna hyresgästerna. Det finns beredskap på alla nivåer för ett eventuellt utbrott av smitta samt för att tillförsäkra personalresurser. Vi samverkar med vårdcentralen i Kumla och har regelbundna avstämningsmöten för samsyn kring eventuella åtgärder.

Vid frågor så tveka inte att kontakta ansvarig enhetschef på vård- och omsorgsboendet.

Kontaktuppgifter till våra vård- och omsorgsboenden.