Vi arbetar vidare med saneringen av förorenad mark

Saneringen av en fastighet utanför Hällabrottet är snart klar och vi utreder om vi får indikationer på fler platser.

De akuta åtgärderna för att sanera marken på en fastighet utanför Hällabrottet genomförde vi i december och nu utför vi de sista provtagningarna för att slutföra uppdraget, som fastighetsägaren ansvarar för ekonomiskt.

- Vi har tack och lov inte råkat ut för något liknande tidigare i Kumla kommun. Jag är tacksam för att våra tjänstepersoner och ansvarig nämnd agerade snabbt så att vi kunde minimera påverkan på mark och vatten, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

Vi samarbetar löpande med Åklagarmyndigheten, Polisen, Länsstyrelsen, Örebro kommun och övriga berörda kommuner. Genom samarbetet får vi succesivt en klarare bild av vad som har hänt i fallet, och hur det eventuellt kan påverka mark och miljö i vår kommun.

Om vi får indikationer på misstänkta förorenade platser utreder vi dessa och kontaktar berörda fastighetsägare, och bedömer om ytterligare åtgärder krävs.