Yxhult byggnadsminnesmärks

Länsstyrelsen har byggnadsminnesmärkt Trilobiten, Yxhults huvudkontor och stenhyvleriet i Hällabrottet.

- Det är fantastiskt roligt att Kumla kommun har fått ytterligare ett byggnadsminne och att området får den uppmärksamhet det förtjänar, säger Paula Spång, verksamhetschef för kommunfastigheter i Kumla kommun.

Länsstyrelsen beskriver ett besök i Yxhult som en tidsresa i svensk byggnadskultur. Företaget bildades 1879 och ägnades sig åt kalkbränning och bearbetning av natursten. Under 1930-talet och framåt gick företaget över till att tillverka lättbetong och mexisten, bland annat för att möta samhällets behov av nya bostäder. I början av 2000 lades Yxhult ner och byggnaderna ägs idag av Kumla kommun.

Ökar både kraven och möjligheten för att bevara

Att fastigheten byggnadsminnesmärks är en bra förutsättning för att kunna bevara det på bästa sätt.

- Det betyder att hela exteriören och vissa valda delar av interiören skyddas, förklarar Ulrika Björk, fastighetsförvaltare i Kumla kommun.

När en byggnad är byggnadsminnesmärkt kan fastighetsägaren få stöd från Länsstyrelsen för att bekosta renovering på ett korrekt sätt. Det är oftast ganska kostsamt i och med att det ställs höga krav på att antikvariska experter ansvarar för arbetet.

Unika byggnader som speglar tiden och verksamheten

Trilobiten byggdes som huvudkontor för Yxhults Stenhuggeri AB år 1900. Exteriört är byggnaden uppförd i två våningar med en stomme av tegel. Tidstypiskt nationalromantiskt formspråk med fasad av handhuggna kvaderstenar i yxhultkalksten och interiört finns fina detaljeroch exklusiva inhemska material som marmor. Det senare huvudkontoret stod klart 1956. Då användes Trilobiten som tjänstemannamäss och brukshotell och en handelsbod. (Källa Wikipedia)

Exteriör bild Trilobiten.

Yxhults senare huvudkontor har en exteriör i marmor, lättbetong och kalksandsten, som speglar hela Yxhultindustrins verksamhet och produktion. Inredningen är av en tidstypisk 50-tals design i exklusiv teak och marmor. I entréhallen finns ett unikt marmorgolv av konstnären Bengt Blomqvist, och som består av 34 olika sorters marmor.

Konferensrum i Yxhults huvudkontor