Nytt arbetssätt för att minska och förebygga otrygghet

Det är viktigt att du som Kumlabo känner dig trygg och säker, både i ditt hem och på offentliga platser.

För att ta nästa steg i vårt trygghetsskapande arbete kommer vi tillsammans med polis och räddningstjänst att påbörja ett nytt arbetssätt, där målet är att minska och förebygga otrygghet i Kumla kommun.

- För oss som kommun är det viktigt att man som Kumlabo och företrädare för näringslivet känner sig trygg och säker, därför känns det bra att vi nu har påbörjat detta arbete tillsammans. Det är en naturlig del i det medborgarlöfte som vi gett våra medborgare, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

Vi sammanställer och analyserar information som respektive aktör har om vad som händer i kommunen för att på så sätt arbeta utefter en samlad lägesbild. Detta bidrar till att vi på ett tidigt stadium kan gå in med gemensamma insatser för att förebygga eventuella händelser.

- Polisens uppdrag är att förebygga och beivra brottslighet samt att bidra till ett tryggt samhälle. Genom att på ett strukturerat sätt dela lägesbild med bland annat kommunen kommer vi att kunna styra våra resurser på ett effektivare sätt och reagera i ett tidigare skede, säger Mats Scherp som är chef för lokalpolisområde Hallsberg.