Nya regler och taxor för förskola och fritidshem

Nämnd för livslångt lärande har antagit nya regler och avgiftstaxor för förskoleverksamhet och fritidshem.

De nya reglerna ska vara tydliga och lättare att förstå för dig som vårdnadshavare.

Några förändringar

  • överflyttningar mellan två förskolor sker två gånger per år i stället för en gång.
  • du som arbetar skift har rätt att lämna ditt barn på förskolan max tre timmar innan barnet ska hämtas av den andra vårdnadshavaren.

Reglerna är framtagna med hänsyn till barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020. De fullständiga reglerna hittar du via länken här nedanför.