Rekordproduktion i helgen för KumBro Vind

Söndag den 15 september nådde Örebro och Kumla Kommuns vindkraftsbolag KumBro Vind sin högsta dygnsproduktion någonsin.

Söndag den 15 september nådde Örebro och Kumla Kommuns vindkraftsbolag KumBro Vind sin högsta dygnsproduktion någonsin med en total elproduktion på 740 412 kWh. Det motsvarar hushållselen för 300 villor i ett år.

- Hittills har vi haft ett bra vindår i alla våra parker men i helgen blåste det bra vid alla våra vindkraftsparker samtidigt. Under söndagsdygnet producerade vi som mest 30 MW per timme vilket är fantastiskt säger Peter Lilja, VD för KumBro Vind AB.

KumBro Vind AB ägs av Örebro och Kumla kommun och förser kommunernas verksamhet med förnyelsebar, ursprungsmärkt el. Totalt äger bolaget 16 vindkraftverk i Närke och Halmstad. Bolagets mål är att producera lika mycket el per år som kommunerna förbrukar, vilket är ungefär 96 GWh/år.

- Vår vindkraftsproduktion är en förutsättning för att kommunerna ska uppnå sina hållbarhetsmål. Hittills i år har vi producerat 57,8 GWh förnybar el vilket inneburit minskade utsläpp med 21 300 ton co2. Dessutom innebär det billigare el. Förra året sparade Örebro och Kumla kommun 11,4 miljoner på KumBro Vinds vindkraft jämfört med spotpriset på elbörsen, säger Peter Lilja.

KumBro Vind AB är en del av KumBro-koncernen som ägs av Örebro och Kumla kommun gemensamt. Koncernens verksamhet omfattar i dagsläget projekt inom grön energi och teknisk försörjning av fibernät.