Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg samarbetar för ett tryggare Kumla

Mats Scherp från polisen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson och kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren

Med nytt medborgarlöfte på plats ska Polisen komma närmare medborgarna samt att samverkan med kommunen ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet i vår kommun.

Under sommaren 2019 tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg. Syftet är att Polisen ska komma närmare medborgarna genom att medarbetar- och medborgarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning samt att genom samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun.

Vilka behov ser vi?

Av genomförda medarbetar- och medborgardialoger har det tydligt framkommit att såväl polis som kommun ser att det finns ett behov av att förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet. Utöver detta framkom det att medborgarna önskar att polis och kommun lägger fokus på stöldbrott.

- I de mätningar som görs, av exempelvis Brottsförebyggande rådet, kan vi bland annat se att antalet villa- och lägenhetsinbrott minskar i vår kommun. Det går åt rätt håll men vi är absolut inte nöjda utan måste kontinuerligt arbeta för att den trenden fortsätter och att Kumlaborna känner sig trygga, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

Medborgarlöften

Aktuella medborgarlöften, som gäller för perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020, är:

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten i Kumla kommun.
  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda föräldrainriktade informationsträffar, med syfte att öka kunskapen om narkotika, i samtliga skolor i kommunen.
  • Kumla kommun lovar att i samverkan med polisen aktivt arbeta med grannsamverkan.

- Vi kommer att fokusera på arbete mot narkotikabrottslighet i Kumla genom att bl.a arbeta med särskilda insatser som inriktar sig mot ungdomar och unga vuxna som missbrukar och/eller säljer narkotika. I detta arbete kommer vi också att samverka med socialtjänsten på olika sätt säger Mats Scherp, lokalpolisområdeschef.