Arkeologiska undersökningar nu även i Ekeby

Vi har tidigare berättat om de arkeologiska utgrävningarna i Älvesta. Sedan den 16 september pågår detta även i Ekeby.

Det är Arkeologgruppen AB som utför arbetet och som kommer att pågå under hösten 2019 och våren 2020.

- Nu när detaljplanen är antagen för vårt nya bostadsområde i Ekeby känns det extra kul att ha kommit igång med sista steget av den arkeologiska undersökningen även här. Det blir spännande att följa arbetet och vi hoppas på fler unika fynd, och vad som döljer sig under den skärvstenshög man hittade vid undersökningen 2018, säger Åsa-Hanna Halén som är projektledare för området.

Undersökning i två etapper

Undersökningen kommer att genomföras i två etapper, hösten 2019 och våren 2020.

Under den första etappen, som påbörjas den 16 september, kommer man att bana av och undersöka den norra delen av undersökningsområdet. Där vet vi från förundersökningen att det finns ett stort antal anläggningar, främst stolphål. Fynd och datering av ett stolphål visar att vi rör oss i yngre järnålder, troligen vikingatid.

Fornlämningen som ligger på ”Källarbacken” i Ekeby, ett stenkast från kyrkan vars äldsta delar är daterade till 1100-tal. I kyrkan har tidigare hittats fragment av ett gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Stilmässigt dateras den till cirka 1170. Det stämmer tidsmässigt väl överens med de yngsta lämningarna på Källarbacken.

Förundersökningen visade också att det finns lämningar från äldre och mellersta bronsålder, bland annat en skärvstenshög. De lämningarna kommer att undersökas till våren.

Visning för skolklasser och allmänhet

Under våren 2020 kommer det att erbjudas visningar för skolklasser och allmänhet. Dessa visningar håller Arkeologgruppen AB i.

Mer information kommer så snart det närmar sig.

karta som visar utgrävningar i Ekeby

Om det nya området i Ekeby

Här planeras för 16 småhustomter samt två större tomter där en också kan bygga rad-kedjehus eller mindre flerbostadshus.

Detaljplanen är antagen av samhällsbyggnadsnämnden och vår förhoppning är att kunna hålla bokningsmöten under första halvåret 2020.

Intresserad?

Anmäl dig i sådana fall till vår tomtkö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration som visar nytt bostadsområde i Ekeby