Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme eller energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Till SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) inrapporteringsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor får du gärna kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på e-post: samhallsbyggnad@kumla.se